...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Wiecej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

INSPEKCJE INSPECTIONS


Systematyczna inspekcja łopat turbin wiatrowych jest niezbędna w celu utrzymania ich właściwego stanu. Regularne kontrole pozwalają uniknąć kosztownych napraw i związanych z nimi przestojów.

Wykonujemy profesjonalną inspekcję a następie udostępniamy obszerny raport zawierający dokumentację zdjęciową oraz analizę uszkodzeń w oparciu o naszą wiedzę i doświadczenie. Pozwala to zaplanować niezbędne naprawy i oszacować ich koszt.

Systematic inspection of wind turbine blades is necessary to maintain their proper condition. Regular checks avoid expensive repairs and related downtime.

We carry out a professional inspection and then provide an extensive report containing photo documentation and damage analysis based on our knowledge and experience. This allows you to plan the necessary repairs and estimate their cost.
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Więcej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

NAPRAWY REPAIRS


Współpracując i szkoląc się u wiodących producentów turbin wiatrowych możemy zaoferować wykonanie kompleksowych napraw wraz z wykonaniem pełnej dokumentacji oraz udzieleniem gwarancji. Nasze usługi zawsze ukierunkowane są na zapewnienie najwyższej jakości.

Po wykonaniu napraw udostępniamy obszerny raport zawierający dokumentację każdego etapu prac.

Jeśli chcesz otrzymać przykładową dokumentację zdjęciową wykonanych przez nas napraw, skontaktuj się z nami.

Working together and training with leading wind turbine manufacturers, we can offer comprehensive repairs along with full documentation and warranty. Our services are always focused on providing the highest quality.

After repairs, we provide a comprehensive report containing documentation for each stage of work.

If you want to receive sample photo documentation of our repairs, please contact us.
...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

POMIARY LPS LPS CONTROL


Wykonujemy pomiary instalacji odgromowej łopat turbiny wiatrowej. Regularna kontrola rezystancji systemu LPS pozwala uniknąć uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych.

Pomiarów dokonują technicy posiadający uprawnienia kontrolno-pomiarowe, a następnie udostępniony zostaje raport zawierający poszczególne wartości rezystancji uzyskane na receptorach odgromowych.

We carry out measurements of the lightning protection system of wind turbine blades. Regular inspection of the LPS system resistance avoids damage caused by lightning strike.

Controls are made by technicians who have control and measurement qualifications, and then a report containing individual resistance values obtained at lightning receptors is created.
...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

UTRZYMANIE MAINTENANCE


Właściwa konserwacja i utrzymanie turbin oznacza dbałość o środowisko, ale również bezpieczeństwo obsługi. Wykonujemy czyszczenie zabrudzeń powstałych w wyniku wycieków smarów i płynów eksploatacyjnych zarówno wewnątrz turbiny jak również na zewnętrznej powierzchni łopat i wieży.

Proper turbine maintenance and care means care for the environment, but also safe operation. We clean dirt caused by leaks of lubricants and operating fluids both inside the turbine as well as on the external surface of blades and the tower.
...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Więcej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION


Uszkodzenia powłoki malarskiej powodują korozję która z biegiem lat staje się co raz bardziej uciążliwa i trudna do usunięcia. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy zagwarantować naprawę powłok malarskich dającą wieloletnie zabezpieczenie antykorozyjne.

Wykonujemy również poprawki malarskie uszkodzeń powstających w trakcie transportu i instalacji turbiny.

Damage to the paint coating causes corrosion, which over the years becomes more and more onerous and difficult to remove. Based on our experience, we can guarantee the repair of paint coatings giving long-term corrosion protection.

We also paint damages that occur during transport and installation of the turbine.
...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Więcej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
SERWIS SERVICE

Wsparcie w pracach serwisowych.

Support in service works.

Więcej More

SERWIS SERVICE


Nasze zespoły serwisowe wykonują różnego rodzaju prace: połączenia elektryczne, uszczelnianie połączeń wież, instalacja kamer i oświetlenia, prace porządkowe, wszelkiego rodzaju prace wysokościowe.

Our service teams perform various types of work: electrical connections, sealing tower connections, camera and lighting installation, cleaning works, all types of work at height.
...
INSPEKCJE INSPECTIONS

Regularne inspekcje to większe bezpieczeństwo i wydajność turbiny.

Regular inspections mean greater turbine safety and efficiency.

Więcej More
...
NAPRAWY REPAIRS

Profesjonalna naprawa gwarantuje długotrwałą jakość.

Professional repair guarantee long-lasting quality.

Więcej More
...
POMIARY LPS LPS CONTROL

Profilaktyka kontrolno pomiarowa instalacji odgromowej.

Systematic control of lightning protection system.

Więcej More
...
UTRZYMANIE MAINTENANCE

Właściwy stan turbin to także bezpieczeństwo i dbałość o środowisko.

The proper condition of turbines also means safety and care for the environment.

Więcej More
...
ANTYKOROZJA ANTI-CORROSION

Wieloletnia odporność na każde warunki atmosferyczne.

Long-term resistance to all weather conditions.

Więcej More
safety

Dla każdego projektu zapewniamy plan bezpieczeństwa, IBWR i ocenę ryzyka.

Any project we provide safety plan, method statements and risk assessment.


Stosujemy najostrzejsze przepisy BHP, aby zapewnić bezpieczne ukończenie projektów.

We apply toughest Health and Safety regulations, to ensure the projects are completed safely.


Zapewniamy regularne szkolenia według standardów GWO.

We provide regular training according to GWO standards.


Certyfikowane i kontrolowane ŚOI. Zestawy ratunkowy dla każdego zespołu.

Certificated and valid PPE. Rescue Kit for every team.


Gwarantujemy właściwe stosowanie środków chemicznych dbając o zdrowie naszych techników i środowisko.

We guarantee the proper use of chemicals, taking care of the health of our technicians and the environment.